Projekty s dotací Statutárního města Ostravy

  Naše škola je jako partner zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 Realizace projektu 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 Forma financování Projekt je 85% spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů,...
Rada města usnesením č.01672/RM1822/26 ze dne 18. 06. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  28 000 Kč na realizaci projektu "Pilotní program na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných ZŠ 2019", č.j. SMO/331376/19. Schválený příspěvek je...
Rada města usnesením č.00784/RM1822/13 ze dne26. 02. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  60 000 Kč na realizaci projektu "Škola kreativně", kód 18/0653 Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů...
Rada města usnesením č. 00785/RM1822/13 ze dne 26. 02. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  200 000 Kč na realizaci projektu "TalentŠou", kód 18/1471. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů...
Rada města usnesením č. 08475/RM1418/118 ze dne 20.2.2018 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  50 000 Kč na realizaci projektu "Aktivní škola", kód 17/1429. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů...
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Statutární město Ostrava  - rada města usnesením č. 05721/RM1418/83 ze dne 14. 2. 2017 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 60.000,- Kč. Cílem projektu Škola plná soutěží a zábavy je...
  Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I“,  reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 Na naší škole působí v rámci projektu školní psycholog a pedagogičtí pracovníci se účastní interních workshopů, které vedou...
Statutární město Ostrava  - rada města usnesením č. 03359/RM1418/50 ze dne 8 3. 2016 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 50.000,- Kč. Tento projekt byl složen z následujících tří dílčích projektů – Svátek fotbalu 2016, Anglická gramotnost a Čítárna....
V roce 2015 jsme realizovali projekt "Pojďme něco dělat" s dotací 40.000,- Kč.  Průběh realizace projektu Partnery projektu byl Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609 a FC Baník Ostrava, a.s. Snahou bylo docílit toho, že škola by měla být nejen...
MALOVANÁ SPORTOVNÍ ŠKOLA                 Cílem tohoto projektu bylo ukázat, že nejsme pouze sportovní, ale taky kulturně uvědomělá...
1 | 2 >>

Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba,

J. Šoupala 1609,
příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751


ID datové schránky my9mqua

Komletní kontakty