Projekty MŠMT

Škola je zapojena do rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa - období leden-červen 2019) a (V. etapa - období září - prosinec 2019). Cílem tohoto projektu je úhrada, případně částečná úhrada nákladů na dopravu k výuce plavání na...
Na naší škole probíhá tento projekt v rámci školní družiny pod vedením zkušených trenérek.
V rámci programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015 jsme realizovali projekt "Práce s třídním kolektivem", evid. č. projektu 0118/PK/2015. Výše dotace poskynuta MŠMT činila 36.000,- Kč, 10.000,- Kč bylo hrazeno z neinvestičního příspěvku školy od...

Kontakt

Základní škola,
Ostrava-Poruba,

J. Šoupala 1609,
příspěvková organizace

Jana Šoupala 1609/6, Poruba
708 00  Ostrava

IČO: 70984751


ID datové schránky my9mqua

Komletní kontakty